Ledelse

Ledergruppen på Hetland består av:

 
 
Tarjei Berge
Rektor
E-post: tarjei.berge@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 01
Mobil: 952 82 295
Personal - Tarjei Berge
 
 
Trude Veen Tjelta Alsterberg
Avdelingsleder realfag
E-post: trude.alsterberg@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 17
Mobil: 482 03 673
Trude Alsterberg
 
 
Bodil Bø
Avdelingsleder språk
E-post: bodil.bo@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 00
Mobil:  412 70 771 

 

 

 

 
Frode Brueland
Avdelingsleder norsk/engelsk
E-post: frode.brueland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 09
Mobil: 905 02 134
frode_b
 
 
Tone Busk
Avdelingsleder samfunnsfag, stedfortredende rektor
E-post: tone.busk@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 15
Mobil: 930 08 517
Tone Busk
 
 
 
Heidi Kristing Ommundsen
Avdelingsleder medier og kommunikasjon / kroppsøving
E-post: heidi.kristing.ommundsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 07
Mobil: 938 52 745
Personal - Heidi Kristing Ommundsen
 
 
 
Ellen Gjennestad
Avdelingsleder hørsel
E-post: ellen.gjennestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 14
Mobil: 938 78 968
Ellen Gjennestad
  
 
 
Arnhild Molde
Administrasjonsleder
E-post: arnhild.molde@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 04
Mobil: 905 40 826
Arnhild Molde
 
Del denne artikkelen på: