Studiespesialisering med topplinje

Utdanning for framtiden
I 2014 etablerte Hetland Topplinjen Innovasjon og ledelse. Topplinjen Innovasjon og ledelse er et treårig løp. Elevene får generell studiekompetanse og 7, 5 studiepoeng fra BI, i tillegg til en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. 

Hetland_topplinje

 

Kompetansegivende

I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.

topplinje_bobl

Samarbeidspartnere

Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen BI vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet, og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.

Opptak

Elever som begynner på Vg1ST kan søke opptak til vår topplinje. på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).  Søknad om opptak sendes inn fram til skolestart. Opptaket skjer rett etter skolestart. 

Topplinje_opptak

Våre samarbeidspartnere

  • Ungt Entreprenørskap Rogaland
  • Handshøyskolen BI
  • Lokalt næringsliv

Unikt tilbud i Norge

  • Du får starte på høyere utdanning allerede i Vg3.
  • Du følger forelesninger i Markedsføringsledelse 1 på Hetland og tar eksamen ved Handelshøyskolen BI i Stavanger
  • Faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår som et av basiskursene i alle BIs bachelor-studier.
  • Markedsføringsledelse dreier seg blant annet om hvordan en virksomhet organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan en analyserer marked og konkurranse.
  • Kurset gir 7,5 studiepoeng.