Studiespesialisering med topplinje

Utdanning for framtiden
I 2014 etablerte Hetland Topplinjen Innovasjon og ledelse. Topplinjen Innovasjon og ledelse er et treårig løp. Elevene får generell studiekompetanse og 10 studiepoeng fra Handelshøgskolen ved UiS, i tillegg til en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. 

Hetland_topplinje

 

Kompetansegivende

I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.

Topplinje tankekart-01

Samarbeidspartnere

Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen ved UiS vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet, og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.

Opptak

Elever som begynner på Vg1ST kan søke opptak til vår topplinje. på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ). Søknad om opptak sendes inn fram til skolestart. Opptaket skjer rett etter skolestart. 

Topplinje studieløp

Våre samarbeidspartnere

  • Ungt Entreprenørskap Rogaland
  • Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger
  • Lokalt næringsliv

Unikt tilbud i Norge

  • Du får starte på høyere utdanning allerede i Vg3.
  • Du følger forelesninger og tar eksamen i Entreprenørskap ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
  • Dette faget er en fordypning i entreprenørskap og bygger på MIT (Massachusetts Institute of Technology) sitt entreprenørielle program REAP. Programmet REAP er en 24 trinns prosess som gir relevante verktøy og god kompetanse for å lykkes som entreprenør.
  • Kurset gir 10 studiepoeng.