Studiespesialisering med topplinje

Utdanning for framtiden
Elever på Hetland videregående skole har i mange år hatt mulighet for å drive ungdomsbedrifter. Fra høsten 2014 ønsker vi å bruke den erfaringen vi har fra dette arbeidet til å etablere en topplinje for innovasjon og ledelse. Dette blir et treårig løp for deg som velger utdanningsprogram for studiespesialisering.

Samarbeidspartnere
Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen BI vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet, og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.

Unikt tilbud i Norge
Det unike med denne linjen er at du får starte på høyere utdanning allerede i Vg3. Du følger forelesninger og tar eksamen i Markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI i Stavanger. Dette faget er grunnleggende i en ledelsesutdanning og inngår derfor som et av basiskursene i alle BIs bachelor-studier. Markedsføringsledelse dreier seg blant annet om hvordan en virksomhet organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, samt hvordan en analyserer marked og konkurranse. Kurset gir 7,5 studiepoeng.

Kompetansegivende
I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.