Ansvarsavtale MK

Ansvarsavtale

Avtale om bruk av utstyr i programfag 

for medier og kommunikasjon på Hetland videregående skole

 

 

Denne avtalen sikrer  

 • elever i programfag for medier og kommunikasjon ved Hetland videregående skole rett til å bruke maskiner og utstyr vederlagsfritt til skolearbeid.   
 • skolen rett til å innkreve erstatning, helt eller delvis, for maskiner og utstyr som elever
  • mister / frastjeles og som ikke kommer til rette
  • skader ved uaktsom behandling.   

Maskiner og utstyr omfatter alt utstyr med tilbehør ved programområdet:

 • i utstyrsrom (kamera, opptakere, kabler, stativer, vesker, etuier, mikrofoner osv.) 
 • i klasserom (datamaskiner, tastaturer, o.s.v.) 
 • eller andre steder (projektor, eksterne brennere og harddisker, miksepult, osv.) 

Dette er ditt ansvar:

 • Jeg plikter å behandle alt utstyr jeg låner av skolen med varsomhet. 
 • Ved tap av eller skade på utstyr eller deler av utstyr plikter jeg å melde fra straks til lærer og fylle ut skade- og tapsskjema. 
 • Om utstyr eller deler av utstyr forsvinner – uansett grunn – eller skades på grunn av min uaktsomhet, plikter jeg å betale omkostningene ved reparasjon eller nyanskaffelse. Det karakteriseres som uaktsomt å 
  • oppbevare utstyr noe annet sted enn utstyrets faste plass når det ikke er i bruk. 
  • la utstyr som jeg har lånt bli liggende i klasserom som jeg forlater. 
  • hente ut utstyr og vesker med utstyr uten å sjekke at utstyret er komplett. 
  • ta utstyr med seg fra skolen uten å sjekke at utstyret er i stand. 
  • transportere utstyr uten å ha på tilhørende deksel, etui eller ha utstyret i tilhørende veske e.l. 
  • la utstyr bli liggende hjemme eller andre steder og ikke bringe det tilbake til skolen. 
  • å bruke utstyr til noe annet enn det det er beregnet for. 
  • å utsette utstyr for fuktighet, varme, kulde eller andre miljøer som kan skade utstyret 
 • Ansvaret mitt gjelder når jeg deltar i bruken av utstyret. 
 • Jeg har del-ansvar for utstyr når jeg er med i en gruppe som kollektivt bruker utstyret. 
 • Jeg har ansvar for å rapportere til lærer om uvettig bruk av utstyr. 

 

 

Skolen avgjør graden av erstatningsplikt i hvert enkelt tilfelle. Jeg har rett til å klage på skolens avgjørelse, og leverer klagen til skolens ledelse v/ avdelingsleder.   

 

Foresatte har lest avtalen og godtar vilkårene for bruk av utstyret ved Hetland VGS.

 

Avtalen gjelder så lenge eleven er elev ved Hetland videregående skole.   

Del denne artikkelen på: