Elevrådet

Medlemmer og verv 2019/20:

Elevrådsstyret 2019-2020

 

Klasse Navn Verv
3 ST Simen Hjelleset Fougner Leder fram til 31.12.19
Nestleder etter 31.12. 19
1 STA Diana Gowran Sekretær
1 STA Celina  EO-kontakt
Gergerechi
1 STB Henrik Eik Skolemiljø-
utvalg
1 STB Esteban Motamayor Vara ungd. bystyre
1MEA Henrik Vara ungd. bystyre
Fossan
1 MEB Tobias Søvik Nerland  
2 STA Oskar Moe Sosial - og 
Sørbøe markeds-ansvarlig
2STA Ask Hundhammer  
Christiansen
2STB Edith Lind  
2 STB Jenny Møller Nestleder fram til
31.12.2019
Leder
etter
 31.12. 19
2 MEA Edvard Skryten  
2 MEB Ann Jeanette  Representant ungd. bystyre
Nærland- Waldeland
3 STA Anders Frafjord  
3 STA Hamza Dano Sosial - og 
Sultan markeds-ansvarlig
3 STB Magnus Haaland Skolemiljø-
utvalg
3 STB Clement B. Hansen  
3 MEB Niclas Piel  Representant ungd. bystyre
3 MEA Ingvild Mällberg  
Del denne artikkelen på: