Eksamen

Hetland arrangerer rundt 1000 eleveksamener hvert år, og cirka en tredjedel av disse er muntlige, praktiske eller muntlig-praktiske. 

Alle elever får en generell informasjon om eksamen i løpet av våren, i god tid før selve eksamensperioden begynner. I tillegg jobber elevene med eksamenstrening i de ulike fagene. 

På ST skal minst 20 prosent av Vg1-elevene opp til muntlig eller skriftlig eksamen, på Vg2 skal alle elever opp, enten i muntlig eller i skriftlig, og på Vg3 skal alle elever ha tre skriftlige og en muntlig eksamen. 

På ME skal minst 20 prosent av Vg1-elevene opp til muntlig eller skriftlig eksamen, på Vg2 skal alle elever opp, enten i muntlig eller i skriftlig. På Vg3 MK skal alle elever ha tre eksamener; en praktisk, to skriftlige, eller en muntlig/praktisk og en skriftlig eksamen.

Det er en egen siden med nettressurser som er lov til å bruke på skriftlig eksamen, og vi oppfordrer alle elever til å gjøre seg kjent på  denne siden i god tid før eksamen.

Eksamensperioden våren 2018 starter i midten av mai. 15. mai får elevene vite om de er trukket ut til skriftlig eksamen, denne avvikles i perioden fra 22. mai til 1. juni.

Muntlig eksamen avvikles i perioden fra 5. juni til 15. juni. 

For mer detaljer om eksamensdatoer på de ulike trinnene og i de ulike fagene, sjekk  kalenderen

Se også Utdanningsdirektoratets informasjon om  eksamen i videregående opplæring.

Del denne artikkelen på: