Støttefunksjoner

Ressurssenteret:
Hetland vgs har flere erfarne lærere knyttet til skolens eget ressurssenter. Her gis det skrive-, lese- og regneopplæring til elever som ellers har utfordringer med å klare seg faglig slik at de får bestått, spesielt i fellesfagene. Noe veiledning skjer i studieøkter, noe tilbys parallelt med den ordinære undervisningen. Henvisning til ressurssenteret skjer via elevens faglærer. 

Rådgivning:
Elevens rett til nødvendig rådgivning er hjemlet i  Opplæringsloven. Rådgiverne gir eleven informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, og ta avgjørelser i forbindelse med framtidig yrkes- og utdanningsvalg. På Hetland vgs har vi to sosialpedagogiske rådgivere og en utdannings- og yrkesrådgiver. 

Skolehelsetjenesten:
Helsesøster er til stede på skolen på mandager og torsdager. Utenom denne tiden kan eleven oppsøke Helsestasjon for ungdom på Nytorget 1 i Stavanger sentrum.

Del denne artikkelen på: