Digital vgs

Digital vgs

 Nettressursen er utarbeidet av IKT-pedagoger ved videregående skoler i Stavanger- og Sandnesområdet. Vi har som mål og skape en dynamisk ressurs som gir både elever og lærere gode tips til bruk av IKT-verktøy i skole- og læringsarbeidet. Digital kompetanse er ikke en løsrevet kompetanse, men en kompetanse som er nødvendig i alle fag og som må integreres med fagkompetanse og andre ferdigheter for å skape god læring og utvikling for den enkelte.

Del denne artikkelen på: