Kildebruk

På skolen vil du lære å vurdere informasjonen du finner og å bruke kildene på en korrekt måte. På Hetland vgs bruker vi APA 6th.

 

Opphavsrett

Det er flere forhold som spiller inn når det gjelder opphavsrett, og disse reguleres av Åndsverksloven. Den som har laget et kunstverk, tatt et bilde, komponert musikk eller lignende, har automatisk opphavsrett til dette åndsverket. Det innebærer at opphavspersonen har rett til å bestemme hvordan verket skal brukes. Noen ønsker å dele det de har laget, men de vil ikke at andre skal tjene penger på dette. Da kan de eksempelvis lisensiere verket sitt med en CC-lisens.

Alle bør være spesielt oppmerksom på én ting: Den som tar et fotografi har rettighetene til dette bildet. Men hvis det er lett gjenkjennelige personer på bildet, kan ikke fotografen publisere/offentliggjøre bildet uten tillatelse fra den eller de avbildede personene. Det er noen unntak her, men disse er lite aktuelle i skolesammenheng. Dette betyr at det ikke er lov å legge ut bilder av noen på eksempelvis Facebook, uten at disse personene har gitt tillatelse.

Del denne artikkelen på: