Solid innsamlingsresultat

Solid innsamlingsresultat

Opptellingen etter Hetlandrussens innsamling til Krafttak mot kreft er nå overstått. Totalt ble det samlet inn 133.837 kroner til aksjonen! 

Alle bøssebærere og bidragsytere takkes for innsatsen, alle monner drar i dette viktige arbeidet!

Del denne artikkelen på: