Sammen om barndommen

Sammen om barndommen

Elevene som tar Internasjonal engelsk på Vg2 samarbeider i høst med Universitetet i Stavanger om ulike aspekter ved barns roller og rettigheter i samfunnet i ulike land. Denne uka var det felles forelesning for studenter og elever på Hetland, med påfølgende dialogkafé. 

Studentene fra UiS følger et masterprogram som blant annet fokuserer på oppvekstvilkår, og de kommer fra mange ulike land. I løpet av høsten skal våre elever få dybdekunnskap om barns oppvekst i Iran, Pakistan, USA, Sør-Korea, Nigeria, Tyrkia, Kina og Nepal. Dette er en spennende og flott måte å utveksle erfaringer på, og samtidig få praktisere engelsk med folk fra (nesten) hele verden.

Del denne artikkelen på: