På oppdagelsestur i fjæra

En av årets siste ekskursjoner for biologielevene på Vg2 gikk til Vaulen. Her var det de artene som lever i fjæra som skulle studeres nærmere. Fjæra er nemlig et av jordklodens aller tøffeste leveområder. 

Et annet ord for fjæra er tidevannssonen, og artene som skal overleve her er tøffinger som må tåle luft og vann, uttørking og oversvømmelse, sterk sol og streng kulde. Det var en lærerik tur for elevene, som gjorde mange funn i fjæra. På bildene ser vi en liten brøkdel av det de fant... 

IMG_1756

Sjøstjerne og kasterive med diverse tang og tare, som ble artsbestemt. 

IMG_1757

Calothrix, messinglav/gulsottlav og strandnellik/fjørekoll. 

IMG_1758

Vadebukser, strandkrabbe m.m

IMG_1759

Skjørbuksurt, strandnellik, smelle og tiriltunge. 

IMG_1761

Også læreren bidro til frakting av utstyret. Den grønne hjelmen sikrer muligens oppladning ved fotosyntese. (Elevfoto)

Del denne artikkelen på: