Med kartverket på timeplanen

Med kartverket på timeplanen

Foto: Sissel Kanstad

Elevene i Geofag 1 har nylig vært på besøk i Kartverkets sjødivisjon. Opplegget er en del av samarbeidet med arbeidslivet gjennom "Lektor2"-ordningen. 

Kartverket vil vekke interesse for geofag og geodata, og gjøre elevene i bedre stand til å bruke og sette sammen geografisk informasjon.

"Lektor2" tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid utvikler skolen og samarbeidspartneren inspirerende og læreplanrettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag.

Del denne artikkelen på: