Mai + Juni = Eksamen

Mai + Juni = Eksamen

Mai og juni er en travel tid for elevene på Hetland. I løpet av noen få hektiske uker skal de få vise hva de har lært, i form av rundt 1000 skriftlige, muntlige, praktiske eller muntlig-praktiske eksamensbesvarelser. 

Elevkalenderen har en oversikt over viktige datoer og frister, og det står mer om selve trekkordningen   her. Vi ønsker alle elever lykke til med eksamensperioden! 

Del denne artikkelen på: