Ledige stillinger

Ledige stillinger

Skolen har ledige stillinger for offentlig godkjente tolker for døve, døvblinde og hørselshemmede. 

Hørselsfaglig avdeling ved knutepunktskolen Hetland videregående skole er etablert for å ivareta hørselshemmede elever i Rogaland. Avdelingen består av avdelingsleder, lærere og tegnspråktolker. Tolkene er ansatt og har sin base på skolen, men de har mye av sin arbeidstid ved andre skoler. les mer om stillingene her.

Del denne artikkelen på: