Kick-off for bærekraft

Kick-off for bærekraft

Foto: Trude Alsterberg

Vg1-elevene er i gang med årets bærekraftprosjekt. Det er først og fremst gjennom øktene i samfunnsfag, geografi og naturkraft at elevene jobber aktivt med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft. 

Nylig hadde elevene besøk utenfra for å få flere perspektiver på problemstillinger knytta til tematikken. Øyvind Gjerde fra FN-sambandet snakket om hvordan FN jobber med bærekraft for å fremme en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner også skal få dekket sine behov.

bærekraft 2

Elevene fikk også møte Mike Dongelmans, en gründer og helsearbeider som prøver å finne sin bærekraftige vei innen motebransjen og samfunnet gjennom egne valg og handling, og via investeringer og oppstart av et bærekraftig moteselskap.

Gjennom slike møter oppfordres elevene blant annet til til å reflektere rundt egne forbruksvalg.

bærekraft 3
Del denne artikkelen på: