Jaktet olje og gass i skoletiden

Jaktet olje og gass i skoletiden

Som en del av Lektor2-samarbeidet mellom Equinor og Hetland har Vg3-elevene i Geofag 2 besøkt Equinors kjernelager. Her fikk de tilgang på kjerneprøver fra tre ulike brønner Equinor har boret på leting etter petroleum.

Elevene fikk kjennskap til hvordan kjerneprøvene analyseres, de var geologer for en dag og ga sin rangering av de tre brønnene. Fant de olje eller gass, og var det tilstrekkelige mengder til at de ville satset sparepengene sine på prosjektene? Dette var noen av problemstillingene elevene fikk brynet seg på.

Dette ble en veldig spennende og lærerik dag, med gode tilbakemeldinger og et verdifullt innblikk i arbeidslivet. 

IMG_20190326_102449

  

IMG_20190326_104725

  

IMG_20190326_104954

  

IMG_20190326_095729

  

IMG_20190326_091341

Alle foto: Pia Weider

Del denne artikkelen på: