Innsamlingsdagen 25. januar

Innsamlingsdagen 25. januar

Innsamlingsdagen 25. januar nærmer seg. Skolens elever er nå på oppløpssiden med å skaffe seg jobb/inntekter til årets solidaritetsprosjekt. 

All innbetaling er elektronisk og skjer via www.od.no. Når en betaler inn så velger en skole, klasse – og fører på elevens navn. På denne måten får skolen en oversikt på hvem som har deltatt fra hver klasse, og beløpet som er samlet inn.

Minimumsbeløpet er satt til kr. 400,- pr. elev, men for elever som ikke klarer et så stort beløp er det viktigste at en deltar og betaler inn det en klarer. Dersom noen har spørsmål til skolen om årets prosjekt, eller ønsker å tilby en jobb til våre elever, så er skolens kontaktperson Stig Tornes – stig.tornes@skole.rogfk.no.

Det blir egen stand for Operasjon Dagsverk på åpen skole – tirsdag 16.01 fra 15.00-18.00. Da vil elevkomiteen kunne svare på aktuelle spørsmål.

Vi satser på at Hetlandselevene også i år bidrar med et solid innsamlingsbeløp til skolens innsamlingsaksjon.

Del denne artikkelen på: