Fruktbart samarbeid mellom UiS og Hetland

Fruktbart samarbeid mellom UiS og Hetland

Fra dialogkafeen på UiS. Foto: Ingunn Tollisen Ellingsen

Den siste måneden har elever fra Vg2 Internasjonal engelsk og masterstudenter fra UiS hatt et samarbeidsprosjekt om barns rettigheter.

I løpet av denne perioden har de rundt 50 elevene hatt besøk fra masterstudenter fra store deler av verden som har fortalt om oppvekst i andre land. I tillegg har elevene og studentene snakket mer generelt sammen på to dialogkafeer om oppvekst i Norge. De 15 studentene som har vært med i prosjektet er i Norge dette semesteret for å studere sosialt arbeid og velferd i de nordiske landene. 

Dette har vært en god øvelse for elevene i å få snakket engelsk med folk en ikke kjenner fra før. Det har også vært en fin arena for å knytte nye vennskap. Prosjektet har resultert i presentasjoner fra alle elevene inn i de vanlige engelskøktene, og for UiS-studentene har det gitt gode innspill til deres masteroppgaver. 

IMG_6990

Fra dialogkafé på Hetland. Foto: Anne Liv Vastveit.

IMG_6996

Glade elever og studenter! Foto: Anne Liv Vastveit.

Del denne artikkelen på: