Foreldre-/foresattmøte om russetiden

Foreldre-/foresattmøte om russetiden

Rogaland fylkeskommune ved fylkesordfører og fylkesvaraordfører inviterer til foreldre-/foresattmøte om russetiden onsdag 10. april kl. 19.00-20.30 på Gand vgs i Sandnes. Tema: "Hvordan gjøre russetiden til en god tid for alle?" 

Disse medvirker på møtet: 

  • Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
  • Fylkesdirektør opplæring Joar Loland
  • Om russefeiring v/representant fra politiet, Håvard Driveklepp Høyland
  • Russ, rus og helse v/helsesjukepleier i Sandnes kommune og Vågen videregående skole, Hilde Egenæs
  • Våre erfaringer - hva kan foreldre gjøre v/Uteseksjonen
  • Appell v/russepresidenten i hovedrussestyret for Stavanger, Anas Hassan (som også er russepresident på Hetland)
  • Oppsummering v/fylkesvaraordfører Marianne Chesak

Velkommen!

Del denne artikkelen på: