Årets solidaritetsprosjekt

Årets solidaritetsprosjekt

Hetland har i mange år hatt Unicef og prosjektet «Vann til Malawi» som sitt solidaritetsprosjekt. Dette skoleåret skal vi være med på Operasjon Dagsverk – OD.

Operasjon Dagsverk er norske elevers egen solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.  Hvert år gir ca 80 000 norske elever å gi en dag av sin utdanning for å gi utdanning til ungdom i andre deler av verden.

Hetland sin OD-dag vil være 25. januar 2018. Denne dagen vil eleven ha fri fra undervisning, og ha muligheten til å jobbe for aksjonen. Hver elev skal minimum tjene 400 kroner. Arbeidsgiver kan være mor, far, tante, onkel, en venn,nabo eller en bedrift.

Hvis du som leser dette har en tanke om at du kan være arbeidsgiver for en eller flere elever kan du allerede nå melde inn dette til Stig Tornes - stig.tornes@skole.rogfk.no. Stig er lærer på skolen og organiserer aksjonen lokalt.

I tillegg til Stig er det 3 elever som utgjør skolens OD-komite. Dette er Emma Hognestad Macleod, Thea Marie Rønneberg og Fredrik Rannestad Samuelsen. De vil i løpet av kommende uker besøke alle klassene på skolen for å informere om prosjektet og innsamlingen.

De av elevene våre som vil kan allerede 14. november jobbe for OD. Da er det planleggingsdag og elevene har fri.

I tillegg til selve aksjonsdagen vil det gjennom skoleåret foregå diverse aktiviteter rettet mot OD og innsamlingen.

All innbetaling skjer elektronisk. Les mer på www.od.no

Del denne artikkelen på: